Otwarte Studium Akademickie

Otwarte Studium Akademickie

Collegium Bobolanum, poza pełnym studium teologii do magisterium w trybie dziennym i zaocznym, oferuje dodatkowe propozycje kształcenia zarówno dla studentów innych uczelni, jak i dla zainteresowanych spoza środowiska akademickiego.

Zapisy na zajęcia w I semestrze trwają do dnia 14 X 2013 r.
w II semestrze    do dnia 3 III 2014 r.

Zajęcia rozpoczynają się  7 X 2013 – semestr I
24 II 2014 – semestr II

i przebiegają zgodnie z kalendarzem akademickim na rok 2013/2014
zob. w sekcji – do pobrania

Wszystkie zajęcia są prowadzone w salach wykładowych
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
Collegium Bobolanum

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
(wejście od ul. św. Andrzeja Boboli)

Opłaty:
• Dla studentów studiów dziennych zajęcia są bezpłatne.
• Dla pozostałych osób:
– opłata za jeden wybrany cykl zajęć w jednym semestrze 100 zł;
– opłata z dwa wybrane cykle zajęć w jednym semestrze 150 zł;
– opłata za uczestnictwo w trzech wybranych cyklach zajęć
przez jeden semestr 250 zł.

Opłaty prosimy dokonać na konto nr:
16 1060 0076 0000 4041 8008 7761